UBND TINH BINH PHUOC | HE THONG KHIEU NAI TO CAO
Ðóng
Trang chủ
Khiếu nại tố cáo
Các luật khiếu nại tố cáo
Đơn thư khiếu nại tố cáo
Hỏi đáp
Hồ sơ khiếu nại tố cáo
Giới thiệu đề án 3
Thực hiện Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động quốc gia phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010; Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 28/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến 2010.
Xem tiếp
Giải quyết khiếu nại về đất đai theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP
Ngày 25-5-2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. Nghị định có 7 chương với 68 điều, với những quy định rõ ràng, cụ thể hơn.
Xem tiếp
Khiếu nại, tố cáo đúng và đúng một phần chiếm tỉ lệ cao
TTO - Chính phủ vừa có báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2009 gửi Quốc hội. Theo đó, trong năm 2009, các cơ quan hành chính nhà nước tiếp 307.797 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 206.105 đơn thư.
Xem tiếp

Thị xã Đồng Xoài Google  

Trụ sở số 03 - Đường Trần Hưng Đạo - P. Tân Phú - TX Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
Điện thoại: (0651)3.870.316 . Email :tiepdanbinhphuoc@yahoo.com
Cơ quan chủ quản: Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phước.
Đơn vị thiết kế: Viện Công Nghệ Viễn Thông