UBND TINH BINH PHUOC | HE THONG KHIEU NAI TO CAO
Ðóng
Trang chủ
Khiếu nại tố cáo
Các luật khiếu nại tố cáo
Đơn thư khiếu nại tố cáo
Hỏi đáp
 
 
 
 
 
 
 
Khiếu nại tố cáo
Đơn thư khiếu nại tố cáo
Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Còn nhiều tồn đọng, vướng mắc
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo có chiều hướng gia tăng. Mặc dù các cấp, các ngành và các địa phương luôn quan tâm, nhưng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn tồn đọng, kéo dài. Trong năm 2009, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố vá các phường, xã, thị trấn đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Xem tiếp

Thị xã Đồng Xoài Google  
Văn bản mới ban hành
Bài viết được quan tâm


Trụ sở số 03 - Đường Trần Hưng Đạo - P. Tân Phú - TX Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
Điện thoại: (0651)3.870.316 . Email :tiepdanbinhphuoc@yahoo.com
Cơ quan chủ quản: Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phước.
Đơn vị thiết kế: Viện Công Nghệ Viễn Thông