UBND TINH BINH PHUOC | HE THONG KHIEU NAI TO CAO
Ðóng
Trang chủ
Khiếu nại tố cáo
Các luật khiếu nại tố cáo
Đơn thư khiếu nại tố cáo
Hỏi đáp
 
 
 
 
 
 
 
Khiếu nại tố cáo
Ý kiến người dân
 Bản in     Gởi bài viết  
Xây dựng chính quyền

Thông tin về nhân sự mới tỉnh Bình Phước

Trong tháng 4 năm 2009, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã phê chuẩn miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Thành viên Uỷ ban nhân dân tại các huyện: Bù Đốp, Chơn Thành và Bình Long, cụ thể như sau:

- Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2009, phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bù Đốp, khoá II, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Lê Đăng Nhật.

- Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2009, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Phúc Hậu, nguyên Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bù Đốp, nhiệm kỳ 2004 - 2009.

- Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2009, phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Chơn Thành, khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Trần Châu Lê - nguyên Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân huyện Chơn Thành.

- Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2009, phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ông Trần Thanh Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chơn Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chơn Thành, khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009.

- Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2009, phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chơn Thành, khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

- Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2009 phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ông Võ Sá, nguyên Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chơn Thành, khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009.

- Quyết định 1052/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2009, phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Thành viên Uỷ ban nhân dân Uỷ ban nhân dân huyện Bình Long, khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Nguyễn Quốc Bình.

- Quyết định 1053/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2009, phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, giữ chức danh Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Bình Long, khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009.

- Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2009, phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ông Nguyễn Thanh Bình - nguyên Phó Giám đốc Sở Kệ hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Long, khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Thứ sáu, ngày 10/07/2009 14:15

[Trở về]
Các tin đã đăng

Thị xã Đồng Xoài Google  
Văn bản mới ban hành
Bài viết được quan tâm


Trụ sở số 03 - Đường Trần Hưng Đạo - P. Tân Phú - TX Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
Điện thoại: (0651)3.870.316 . Email :tiepdanbinhphuoc@yahoo.com
Cơ quan chủ quản: Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phước.
Đơn vị thiết kế: Viện Công Nghệ Viễn Thông