UBND TINH BINH PHUOC | HE THONG KHIEU NAI TO CAO
Ðóng
Trang chủ
Khiếu nại tố cáo
Các luật khiếu nại tố cáo
Đơn thư khiếu nại tố cáo
Hỏi đáp
 
 
 
 
 
 
 
Khiếu nại tố cáo
Tin khiếu nại tố cáo
 Bản in     Gởi bài viết  
Giới thiệu đề án 3

Thực hiện Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động quốc gia phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010; Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 28/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến 2010.
Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện Đề án thứ 3 “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn”, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động của Đề án trên phạm vi cả nước.Đề án thứ 3 “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn” được triển khai thực hiện tại các địa phương trong cả nước cho đối tượng là cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở xã, phường thị trấn và nhân dân ở xã, phường, thị trấn, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội; khai thác có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo thông qua hoạt động nghề nghiệp của cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Cụ thể là:

- Giúp cho người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình khi khiếu nại, tố cáo, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật;

- Góp phần nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ và đề cao trách nhiệm của cán bộ ở xã, phường, thị trấn trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ ở xã, phường, thị trấn làm công tác này;

- Tăng cường mối quan hệ và sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp phát sinh từ xã, phường, thị trấn, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp.

Bắt đầu từ năm 2009, thông qua trang thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ tại địa chỉ http://www.thanhtra.gov.vn/desktop.aspx/khieu-nai-to-cao, Ban chỉ đạo Đề án 3-Thanh tra Chính phủ sẽ cung cấp các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tình huống pháp lý, giải đáp pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo cho cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…Trang tin tuyên truyền này cũng là nơi tiếp nhận các ý kiến bình luận, hỏi đáp và tham gia góp ý về công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn theo Đề án 3 -212/2004/QĐ-TTg.

Xin trân trọng giới thiệu với Quý vị và các bạn./.

BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 3

THANH TRA CHÍNH PHỦ

[Trở về]
Các tin đã đăng

Thị xã Đồng Xoài Google  
Văn bản mới ban hành
Bài viết được quan tâm


Trụ sở số 03 - Đường Trần Hưng Đạo - P. Tân Phú - TX Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
Điện thoại: (0651)3.870.316 . Email :tiepdanbinhphuoc@yahoo.com
Cơ quan chủ quản: Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phước.
Đơn vị thiết kế: Viện Công Nghệ Viễn Thông