UBND TINH BINH PHUOC | HE THONG KHIEU NAI TO CAO
Ðóng
Trang chủ
Khiếu nại tố cáo
Các luật khiếu nại tố cáo
Đơn thư khiếu nại tố cáo
Hỏi đáp
 
 
 
 
 
 
 
Khiếu nại tố cáo
Ý kiến người dân
 Bản in     Gởi bài viết  
Quyền khiếu nại của công dân

Thời gian qua, ở địa phương chúng tôi có tình trạng, khi chính quyền thực hiện chủ trương thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ phát triển KT-XH thì một số người cho là việc đền bù không thỏa đáng, kéo lên trụ sở Ủy ban để thắc mắc, khiếu nại. Vậy đề nghị Tòa soạn cho biết quy định của pháp luật về quyền khiếu nại của công dân?

Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân, Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001) quy định: “Công dân có quyến khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào”.

Để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, Quốc hội đã ban hành Luật khiếu nại, tố cáo. Cụ thể, tại Điều 1 Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, được sửa đổi, bổ sung các năm 2004 và 2005 đã quy định: “Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”.        

Tuy nhiên, để thực hiện việc khiếu nại, người khiếu nại cần nắm được các vấn đề sau đây:

1. Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

2. Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải có giấy tờ hoặc xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người khiếu nại cư trú để chứng minh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc đại diện hợp pháp của mình;

3. Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

4. Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.

5. Việc khiếu nại chưa được tòa án thụ lý để giải quyết.

Như vậy, công dân có quyền khiếu nại, khi cần phải khiếu nại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về vấn đề gì, cần căn cứ vào các quy định nêu trên để thực hiện. Ngoài ra, tùy từng nội dung vấn đề khiếu lại, phải căn cứ vào các quy định khác của Luật khiếu nại, tố cáo cũng như các các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện.

[Trở về]
Các tin đã đăng

Thị xã Đồng Xoài Google  
Văn bản mới ban hành
Bài viết được quan tâm


Trụ sở số 03 - Đường Trần Hưng Đạo - P. Tân Phú - TX Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
Điện thoại: (0651)3.870.316 . Email :tiepdanbinhphuoc@yahoo.com
Cơ quan chủ quản: Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phước.
Đơn vị thiết kế: Viện Công Nghệ Viễn Thông